Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

vào facebook thông qua chỉnh sửa file host

có nhiều cách để truy cập facebook nhưng dường như đây là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, bạn không cần phải tùy chỉnh gì nhiều, cũng không cần qua phần mềm trung gian để làm chậm đi một cách đáng kể. chỉ cần giải nén, và copy file hosts chép đè vào file hosts trong thư mục: C:/Windows/system32/drivers/etc/ là được. Sau một thời gian có thể IP này không còn sử dụng được nữa và bạn cần tìm một dãy ip khác, nhưng khi đó cũng lâu lắm. dãy IP hiện thời hoạt động là:

Click để hiện nội dung
#Wednesday 3rd of July 2013 12:23:06 PM
173.252.102.241 2-p-06-ash2.channel.facebook.com
173.252.102.241 3-p-06-ash2.channel.facebook.com
173.252.110.27 apps.facebook.com
173.252.110.27 connect.facebook.com
173.252.110.27 developers.facebook.com
173.252.110.27 error.facebook.com
173.252.110.27 es-es.facebook.com
173.252.110.27 es-la.facebook.com
173.252.110.27 facebook.com
23.73.180.169 fbcdn-creative-a.akamaihd.net
23.73.180.114 fbcdn-dragon-a.akamaihd.net
184.26.136.122 fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net
184.26.142.146 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
67.148.147.96 fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net
23.73.180.176 fbexternal-a.akamaihd.net
23.73.180.170 fbstatic-a.akamaihd.net
173.252.110.27 fr-fr.facebook.com
173.252.110.27 id-id.facebook.com
173.252.110.27 it-it.facebook.com
173.252.110.27 ko-kr.facebook.com
173.252.110.28 m.facebook.com
195.189.143.147 opera.com
173.252.110.27 pixel.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
23.79.3.206 s-platform.ak.fbcdn.net
173.252.110.27 static.ak.connect.facebook.com
173.252.110.27 th-th.facebook.com
173.252.110.27 upload.facebook.com
173.252.110.27 vi-vn.facebook.com
173.252.110.27 www.facebook.com
54.245.104.37 www.opera.com

cập nhật 4/7/2013
bạn download file bên dưới và làm theo hướng dẫn sẽ nhanh hơn nhiều.
hosts-35769.zip
chương trình tự động cập nhật file hosts, chỉ cần lick phải vào chương trình và chọn run as Adminnistator  ipface.exe

chương trình cần java để chạy, nếu chưa có hãy download và cài cho máy tại đây
http://www.java.com/en/download/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét