Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

File hosts mới truy cập các trang web bị chặn

không chỉ riêng gì Facebook, nhiều trang web vẫn bị nhà mạng chặn do nhiều vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa.... ngoài ra trong cơ quan văn phòng, trường học còn hạn chế người dùng download, nên chặn nhiều trang web nữa.
việc sử dụng phần mềm là không khả quan, vấn đề riêng tư bảo mật không đảm bảo, một mặt nữa là tốc độ giảm đi một phần nửa.
thông qua chỉnh sửa file hosts có thể giải quyết phần nào việc này. Nhưng thỉnh thoảng DNS của trang web cũng thay đổi nên cần thiết cho việc tìm ra địa chỉ DNS mới của chúng.
đầu tiên ta vào trang
http://whatismyipaddress.com/hostname-ip
điền vào trang web mà ta cần tìm ip
ví dụ: trang facebook.com, nếu bạn thường đánh vào thanh địa chỉ là facebook.com thì đánh y như vậy, nếu bạn đánh là www.facebook.com thì cũng đánh y như vậy, vì mỗi một địa chỉ có và không có www là ra một ip khác nhau.
Results:

Lookup Hostname: facebook.com
Lookup IP Address: 173.252.110.27

Lookup Hostname: www.facebook.com
Lookup IP Address: 173.252.100.27

sau đó ta tạo một file hosts.txt bằng cách click phải ở desktop và chọn new text document, đặt tên lại là hosts.txt, sau đó thì điền như thế này
# [địa chỉ IP] [địa chỉ web]
173.252.110.27  facebook.com
173.252.100.27  www.facebook.com

Sau đó ta đổi tên hosts.txt thành hosts và copy vào C:\Windows\System32\Drivers\etc 
nếu có thông báo chép đè (replace) thì cứ ok là xong.

. Thế thôi, đối với những trang web khác cũng tượng tự.