Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

File midi rip từ Arirang

Trong một nghiên cứu về mã hóa, tôi thấy rằng thật khó để giải mã đĩa DVD của Arirang, chính vì vậy tôi không thể trích xuất file midi của Arirang được. Nhưng trong một lần gần đây, khi tôi đi qua vài diễn đàn tôi thấy Arirang vừa cho ra sản phẩm Smart TV dùng phần mềm android, đó là sơ hở mà đáng lẽ Arirang không nên mắc phải, chỉ cần nghiên cứu 1 chút, file midi của chương trình này đã bị giải mã.
Tôi không thể để file midi dạng karaoke để chia sẽ với mọi người, tôi khuyên mọi người nên mua một đầu đĩa, thiết bị karaoke số của Arirang, những file midi dưới đây đã bị loại bỏ lời bài hát, dùng cho việc thiết kế lại một karaoke hoặc nhạc nền để cover bài hát nào đó.
Dưới đây download 
Download
cập nhật bài hát vol 61 + en
Download 61 + en