Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Một số công cụ quản lý của windows

Tôi vẫn thường hay viết bài, hôm nay tôi viết 1 bài khá dài, có vẻ là nó khá dài dòng, tôi nghĩ nó sẽ có ích cho những ai còn mù mịt về máy tính, chỉ mong là có giúp ích được gì đó.

Link download:
https://drive.google.com/file/d/1AaUCgYhfvbnCuumkpr76gxwmxCE2GOhL/view?usp=sharing

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Auto it, một số code viết chương trình

Tôi bắt đầu từ đâu, những ngày đầu tôi xuất phát như 1 người viết blog, nhưng sau đó, tôi lại học lập trình nhiều hơn, tôi không trông chờ vào người khác.
Tôi tìm kiếm 1 vòng và tôi thấy, thay vì hướng dẫn người khác viết ra những chương trình có ích, những chương trình virus có vẻ được hướng dẫn tỉ mỉ.
Hôm nay tôi phân tích 1 số code để bạn có thể viết 1 chương trình với auto it, nó sẽ giúp ích hơn nhiều.
* phần đầu gồm các lệnh #include dùng để thêm thư viện vào chương trình, thư viện chứa những biến số và hàm chức năng có sẵn
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <AutoItConstants.au3>
....
* tiếp theo là phần gán biến, biến được đặt tên phải có kí tự $ ở đầu
$str = "đây là 1 chuỗi"
$nb = 10
* Tiếp theo là phần tạo cửa sổ
GUICreate("tên chương trình",[chiều rộng], [chiều cao],...)
* Tiếp theo là phần thực thi lệnh và hàm chức năng
* Cuối cùng là phần giữ chương trình tiếp tục chạy cho đến khi có lệnh kết thúc.
While 1
$GuiMsg = GUIGetMsg()
Wend
* Hàm điều kiện 
If [điều kiện] Then
[lệnh thực hiện nếu thõa điều kiện]
Else
[lệnh thực hiện nếu không thõa điều kiện]
EndIf
* Hàm lặp
For $i = [số bắt đầu] To [số kết thúc] Step [tăng giá trị cho $i]
[lệnh thực hiện]
Next

While [điều kiện]
[lệnh thực hiện]
Wend

Do
[lệnh thực hiện]
Until [điều kiện dừng lại]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;phần thêm thư viện sẵn có của auto it
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <AutoItConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <FileConstants.au3>
#include <WinAPIFiles.au3>
#include <File.au3>

;phần đặt biến và gán biến
$DBT_DEVICEARRIVAL = "0x00008000"
$WM_DEVICECHANGE = 0x0219
$error="có lỗi xảy ra, không làm gì hơn được"
$ok="thiết bị được nhận diện, hãy thực hiện lệnh"

;phần tạo giao diện chương trình, tôi không muốn nó hiện thị nên không đặt kích thước cửa sổ
GUICreate("day la 1 chuong trinh window")
;đăng ký sự kiện với chương trình và chức năng thực thi khi xảy ra sự kiện
;ở đây tôi dùng sự kiện có sự thay đổi thiết bị, gọi chức năng afunc
GUIRegisterMsg($WM_DEVICECHANGE,"afunc")
;chức năng được gọi khi có sự kiện
Func afunc($wdgui, $msgid, $wparam, $lparam)
   ;nếu sự kiện là thiết bị được gắn vào
   If $wparam == $DBT_DEVICEARRIVAL Then
   ;nhận danh sách các thiết bị gắn vào là di động (REMOVABLE) đưa vào danh sách adrives
   $adrives=DriveGetDrive("REMOVABLE")
      IF @error Then

         ;nếu có lỗi thì thông báo lỗI
         MsgBox(0,"thông báo lỗi",$error)
      Else
         ;nếu mọi thứ ok thì thực hiện lệnh cần dùng
         MsgBox(0,"thông báo ổn",$ok)
         ;sau đó bạn muốn thực hiện lệnh với ổ đĩa ở đây
         ;(....)   
        EndIf
   EndIf
EndFunc

;tiếp tục chạy chương trình cho đến khi đóng hoặc xảy ra lỗi
While 1
   $GuiMsg=GUIGetMsg()
Wend

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* bạn có thể xem những sự kiện khác tại đây
https://www.autoitscript.com/autoit3/docs/appendix/WinMsgCodes.htm
Khi cắm USB vào thì một thông báo sẽ hiện ra như trên.
* Với đoạn Script trên bạn có thể tùy biến để khi phát hiện USB thì hãy làm những việc có ích, hãy nhớ, viết chương trình có ích, không dùng phá hoại vì nó chẳng đem đến giá trị tốt đẹp nào.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Autoit, viết một chương trình nhỏ tự động chạy

Tôi cũng đã biết đến Auto it từ lâu rồi, nhưng tôi thường viết html và java nhiều hơn.
Thư viện của Autoit cũng nhiều, có điều nó sẽ xuất ra 1 file exe không được gọn.
Dù sao, nếu bạn muốn viết 1 chương trình nhanh chóng mà không cần học code C, thì đây là 1 nơi lý tưởng để bạn bắt đầu.
Hôm nay, tôi rảnh rỗi nên ngồi viết 1 chương trình tự động chạy khi khởi động windows, thay vì hoạt động như 1 virus, nhiệm vụ của nó đi ngược lại những gì virus mang đến cho bạn. Sẽ hiện file ẩn trong USB, xóa những kiểu file giả tài liệu, xóa file .lnk, và loại bỏ một vài chương trình trong Appdata.
* Trang chủ Autoit
https://www.autoitscript.com/site/autoit/
* đây code và file chạy, bạn có thể tải về chỉnh sửa và compile với autoit để thực hiện theo ý của mình.
https://app.box.com/s/51989u7x1fx1m2fbwgch1qd38o4yzi5n
* đây là file thực hiện xong, bạn chỉ cần nhấn chạy, trong task manager sẽ hiện ra 1 proccess là usbdetect.exe
https://app.box.com/s/xe22wdac318d1nnwo9sapcyd9szc1i9y
- Chương trình sẽ tạo registry khởi động cùng windows
- Khi usb được cắm vào máy, một thư mục sẽ được tạo ra tại C:\USERS\USBDT
- Và những file lệnh sẽ được thực hiện.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

LockHunter cái gì đang hoạt động với file này

Có những lúc bạn muốn xóa file, hoặc rút USB ra một cách an toàn, mà cứ hiện lên thông báo là file đang được sử dụng bởi một chương trình nào đó, hãy chắc chắn rằng đã tắt nó

Vậy hãy dùng LockHunter, một chương trình sẽ hiện thị cho bạn biết chương trình nào đang truy cập đến file đó, để bạn có hướng xử lý https://lockhunter.com
Chương trình rất dễ sử dụng, cài đặt và sau đó là mở chương trình, chọn file hoặc thư mục chứa file cần xóa để theo dõi
Nhấn Delete it để xóa file, hoặc Unlock it để tắt chương trình đang mở.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Vô hiệu hóa ổ lưu USB

Một hôm anh bạn hỏi làm sao để ngăn không cho copy dữ liệu vào USB. Tôi đã có đọc nhiều tài liệu hướng dẫn, tất nhiên khi bạn đọc, bạn nhanh chóng cũng sẽ làm được ngay thôi. Đó là những hướng dẫn chi tiết, và cần có một bộ nhớ siêu phàm để nhớ lại tất cả.
Có 1 phần mềm được viết sẵn để làm điều đó Removable Access Tool
Một số hình ảnh như sau:

Bạn có thể đặt mật khẩu để sử dụng chương trình tại menu setting

* Đó là Chương trình, tất nhiên nó cũng dựa trên những thiết lập của Windows, cho nên tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để thoát khỏi nó nếu bạn muốn một chút nghịch ngợm, hoặc một ngày bỗng quên mất mật khẩu
Hãy mở regedit và sau đó tìm đến khóa này.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
sau đó chuyển quyền cho nó có thể chỉnh sửa được

Và chỉnh giá trị của WriteProtect bên phải thành 0 (1 tức là khóa không ghi được vào USB)
Thế là bạn đã có thể ghi dữ liệu vào USB, nhớ phải rút USB ra cắm lại để có hiệu quả.
Còn nếu Khi cắm USB vào mà không nhận luôn USB thì bạn cần phải làm thêm với một khóa Registry nữa.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBSTOR]
và chuyển giá trị của khóa Start khung bên phải từ 4 (vô hiệu hóa ổ USB) thành 3 (cho phép dùng ổ USB)
Ngoài ra bạn còn cần tìm hết giá trị "Deny_all", "Deny_write", "Deny_read" trong khóa HOOKey_LOCAL_MACHINE" để chuyển thành 0 để xác nhận sử dụng ổ USB
bạn nhấn tổ hợp "Ctrl+F" gõ vào Deny_all và nhấn tìm, nhấn F3 để tìm tiếp


Thế là dù không biết mật khẩu, ta vẫn có thể khóa hoặc mở khóa dùng ổ USB rồi. Chúc bạn làm thành công.
* Nếu cách trên không thành công
Bạn có thể xóa mật khẩu 1 cách nhanh chóng, cũng tại
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
bạn xóa đi 2 giá trị này (hoặc đổi tên rồi đổi lại để người ta không biết rằng bạn đã mở được khóa)
Item_data WriteRtData
* Nếu bạn muốn biết mật khẩu là gì, tất nhiên cũng có cách, nhưng thôi, biết được mật khẩu đó, chẳng khác nào biết được mật khẩu của 1 tài khoản nào khác luôn đấy
Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Lỗi dính chữ khi dùng word 2010

Word 2010 đang trở thành 1 chương trình được cài đặt sẵn trên nhiều máy hiện nay, tuy nhiên có điều phiền phức là những văn bản trên word 2010 khi mở ở chương trình word 2007 thì lại xảy ra hiện tượng dính chữ, mất hết khoảng trắng.
Chắc không ít người nhọc nhằn với hiện tượng này lắm, vì vậy khi bạn đang dùng word 2010 và không muốn nhiều lần gửi lại file cho người khác thì hãy làm như sau.


Bạn cần save file với định dạng .DOC

và bạn cần bỏ chọn tính năng soát lỗi chính tả, ngữ pháp đi
Oke, như vậy là bạn đã có thể tránh bị lỗi mất khoảng trắng khi mở file văn bản được soạn trên word 2010.
Tất nhiên đó chỉ là việc soạn thảo văn bản mới thôi, còn những văn bản đã lỡ mở trên word 2007 mà bị dính chữ rồi thì sao, mà bạn lại không có 1 bản sao lưu nào hết, tèn ten, chết rồi.
Tôi có viết 1 công cụ sơ sài, có thể giúp bạn trong trường hợp không muốn đánh từng dấu cách 1, có thể nó sơ sài thôi, nhưng sẽ có ích.
download 2010 Spacing

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Applocker không cho phép chạy 1 chương trình nào đó

Thay vì bạn cần cài 1 chương trình để ngăn chặn việc virus autorun trên USB, thì bạn có 1 công cụ sẵn có của Windows mà bạn có thể dùng được, đó là Applocker, một thành phần có từ bản windows 7
* Một số công cụ chống virus autorun
https://www.raymond.cc/blog/stop-windows-from-executing-instructions-found-in-autoruninf/
* Để khởi động được Applocker, bạn cần phải mở dịch vụ Application identify
Vào Control panel, mở Administrator Tools, chọn Services, và tìm Click phải vào Application Identify và chọn Cho nó Startup type: Automatic, đồng thời nhất nút Start cho nó khởi chạy.
Sau đó chúng ta gõ vào hộp thoại run (tổ hợp Windows + R)
gpedit.msc
Giao diện GPedit hiện ra, ở đây ta tìm đến Applocker như sau: Windows Settings; Sercurity Setting, Application Control Polices, và Applocker.
Ở đây bạn sẽ thấy có 3 lựa chọn cài đặt chạy, Excutable Rules (ứng dụng chạy được như .exe, .com), Windows Installer Rules (các gói cài đặt chương trình .msi, msp), và Script Rules (các mã lệnh thực thi .cmd, .bat, .vbs, .ps1, .js).
Điều bạn cần làm là gì, ví dụ bạn cần chặn các tập tin chạy .exe từ USB chẳng hạn, và các USB của bạn có kí tự khi cắm vào máy tính của bạn lần lượt là G:, H:, I:,.... thì bạn làm như sau
Click phải vào Excutable Rules, chọn Create New Rules, chọn next, chọn kiểu Deny (chặn), next, và chọn Kiểu Path (đường dẫn), next, chọn ổ đĩa USB cần chặn (nhưng nó sẽ điền vào là %HOT%\* thay cho từ khóa của tất cả ổ USB, cho nên bạn nên điền kí tự bằng tay), next hoặc Create, để chương trình tự động thêm vào những cài đặt mặc định.

Sau đó, bạn cần chạy 1 lệnh cmd sau để cập nhật gpedit.msc
mở hộp thoại Run (tổ hợp Windows + R), gõ cmd
tiếp đến gõ: gpupdate /force
Vậy là xong, bạn có thể thử bằng cách chạy 1 tập tin .exe trong ổ H:
làm lần lượt cho các kí tự ổ đĩa muốn chặn.