Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

File CHK nhận dạng

Một ngày ổ USB của bạn bị lỗi và sau khi check disk nó biến tất cả dữ liệu trên ổ USB thành file có đuôi CHK, bạn có thể dùng 1 chương trình nào đó trên mạng để khôi phục lại những file này về dạng đuôi chính xác của nó.
Tôi đã viết 1 chương trình khi thấy rằng những chương trình trên mạng khộng thuận lợi với mục đích của tôi.
Chương trình này có thể chỉ nhận biết được 18 kiểu file nhưng là những file quan trọng và phổ biến nhất, đồng thời việc phục hồi này cũng có ý nghĩa.
Bạn tải chương trình về, giải nén ra
trong đó có thư mục data/, bạn copy các file muốn nhận dạng vào thư mục này.
bạn trở ra ngoài, chạy file run.cmd và chương trình sẽ phân tích để trả về đúng định dạng file.
https://app.box.com/s/vl5ww9z0cu8uxqgeaz56oi0dgh1nktrp

Giáo trình Excel "cưỡi ngựa xem hoa."

Đây là 1 hướng dẫn sử dụng Excel viết cho người dùng để trình bày bảng bằng Excel, nó không có những công thức tính toán phức tạp, nó chỉ dẫn người dùng cách làm quen với giao diện Excel và có thể trình bày được một văn bản Excel chỉ qua 1 lần đọc.
Giáo trình gồm 24, nếu không tính trang bìa thì chỉ còn có 22 trang. Mong rằng sẽ giúp ích được cho những bạn làm Văn phòng làm quen với Excel nhanh chóng.

https://app.box.com/s/2k4x615y0filubx4r3bv6xd6mfvvgb02

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

không thể đặt máy in mặc định

một ngày nào bạn cài đặt máy in nhưng không thể đặt nó mặc định.
luôn hiện thị một tin nhắn có nghĩa như là bạn chưa kết nối máy in, nhưng thật ra bạn có thể in trang Test page rồi.
Operation could not be completed (error 0x00000709) Double check the printer name and make sure that the printer is connected to the network
thì đây, bạn nên vào Regedit để chỉnh sửa nó.
modify permission to allow edit HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows


restart spooler and set the default printer
từ geklo, https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/57d9e420-0ea2-4561-a7cc-2fd33da792ae/printers-operation-could-not-be-completed-error-0x00000709-double-check-the-printer-name-and-make?forum=w7itproinstall
có nghĩa là bạn chỉ cần vào Regedit
tìm đến key này và thay đổi thiết lập quyền chỉnh sửa cho nó.
chuột phải chọn permission, chọn everyone, chọn user của bạn, chọn advance, chọn edit, tích chọn Full control.
ok và khởi động lại máy.

* nếu không dùng cách trên được cách trên, thì do chồng chéo driver máy in, bạn vào controlpanel, programs and features, gỡ cài đặt các máy in ra hết, thường là máy in HP gây ra lỗi này.
sau khi gỡ máy in, bạn khởi động lại máy và cài đặt driver máy in phù hợp lại là được.