Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Lựa chọn trình diệt virus

Tôi cũng là người Việt, nhưng thật sự tôi không thể nói tốt cho BKAV được, tôi không muốn bỏ tiền ra sử dụng một chương trình virus không thật sự phổ biến trên thế giới, càng nhiều người dùng, chứng tỏ khả năng của nó, cũng giống như việc sử dụng người vậy.
Nếu tôi cần bỏ tiển ra để mua 1 chương trình diệt virus, tôi thích mua KIS hơn, hoặc KAV, đó là trình diệt virus của Kaspersky, bạn chỉ cần gõ vào như đơn giản, KIS, KAV là ngay lập tức bạn nhận được kết quả về nó.
Tuy nhiên nếu bạn không có tiền để mua bản quyền Virus, không sao, vẫn có nhiều trình diệt virus miễn phí khác.
1. Avast
2. Avira
3. AVG
4. Panda
5. CMC
Theo đánh giá của tôi, do là trình diệt miễn phí nên mỗi cái có mặt mạnh và yếu riêng, nhưng nói chung là dùng ổn định và nếu bạn cẩn thận sẽ khó bị nhiễm virus, phần lớn những nguy hiểm virus đã được cập nhật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét