Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

In trang chẳn lẻ trong Excel thế nào

Nhiều khi bạn muốn in 2 mặt trang Excel mà lại không có một máy in thật sự hiện đại, nếu in một mặt thì phí giấy quá. chẳng lẽ bạn lại ngồi nhấn Ctrl+P rồi sau đó điền from 1 to 1, from 2 to 2.....
Đó không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhưng nhiều khi bạn vẫn phải làm vì vấn đề tiết kiệm
Tôi đã tìm được 1 macro trên trang giaiphapexcel, nhưng tôi lại viết 1 cái cho mình thì tốt hơn, nếu bạn thích bạn có thể dùng nó. Phím tắt để khởi động nó là Ctrl+M.
bạn tải về máy.
https://app.box.com/s/2vxxv04vuwijckxfwtnx3ee0628o9htr
Sau đó bạn khởi động Excel, vào Excel Options, Add-ins, Go
bạn nhấn Browser... sau đó tìm đến nơi bạn lưu macro và nhấn Open để mở nó.
sau đó có vài cảnh báo hỏi bạn có muốn enable macro không bạn có nhấn ok.
Thế là xong bạn có thể bây giờ nhấn Ctrl+M để hiện thị menu in này.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét