Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Bạn không thể thay đổi hình nền của tôi đâu

Một hôm bạn gặp tình hình là không thể chuyển hình nền của Desktop nữa, có lẽ là vì ai đó không muốn bạn làm như vậy.
Bạn nên biết để khi nào gặp thì sửa lại, hoặc cố tình làm như vậy để trêu đùa ai đó, haha
Mở Regedit (tổ hợp phím Windows + R, gõ regedit)
Tìm đến khóa sau và thêm một DWORD value với tên là "noChangingWallpaper", đặt cho nó giá trị 1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop
và kết quả là bạn không thể chuyển đổi hình nền nữa, mặc dù vậy bạn có thể tìm thấy file đã được đặt làm hình nền ở đây
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General
-WallpaperSource

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét