Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Thêm lựa chọn vào menu chuột phải

bây giờ chúng ta qua một ví dụ đối với file .3gp
mở regedit bằng các vào start gõ regedit vào hộp search (win 7) hoặc hộp run ( XP)
chọn nhánh Hkey_classes_root, tìm tới .3gp và ta xem bên phải có dòng chỉ định loại file thế này.
đã tìm thấy là mplayerc.3gp, cũng trong hkey_classes_root này chúng ta kéo tới mplayerc.3gp và mở key mplayerc.3gp ra, chọn nhánh shell, click phải lên chọn new key, như hình:
ta nhấn phải chọn rename để đổi tên key này thành toCMM, sau đó tiếp tục click phải lên key toCMM và new key, đặt tên là command, bấm chọn key command, chúng ta click đôi vào giá trị default ở khung bên phải và chuyển nó thành như thế này:


 giá trị c:\CMM\ren.bat là đường dẫn đến file cần thực thi khi nhấn chọn toCMM trong menu chuột phải, còn giá trị "%1" là đưa đường dẫn của file được chọn vào tham chiếu cho việc thực hiện lệnh.
bây giờ ta chuẩn bị file thực thi trong c:\cmm\ren.bat, đây chỉ là file bat và ta cho nó đổi đuôi file .3gp được chọn sang đuôi .cmm, nội dung như sau:

vậy là xong, refresh màn hình hoặc logoff, và thử click phải vào file .3gp bất kì, bạn sẽ thấy lựa chọn toCMM hiện ra:


đối với thư mục thì ta cần tìm đến khóa Directory, với tất cả các file và thư mục thì tìm đến khóa *, với DesktopBackground thì tìm đến DesktopBackground.
Hkey_classes_root
[key file type]
     |---shell
           |--- [tên lựa chọn]
                   |--- command ->set default value thành đường dẫn đến file cần thực thi, "%1" là đường dẫn của file


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét