Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

không thể đặt máy in mặc định

một ngày nào bạn cài đặt máy in nhưng không thể đặt nó mặc định.
luôn hiện thị một tin nhắn có nghĩa như là bạn chưa kết nối máy in, nhưng thật ra bạn có thể in trang Test page rồi.
Operation could not be completed (error 0x00000709) Double check the printer name and make sure that the printer is connected to the network
thì đây, bạn nên vào Regedit để chỉnh sửa nó.
modify permission to allow edit HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows


restart spooler and set the default printer
từ geklo, https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/57d9e420-0ea2-4561-a7cc-2fd33da792ae/printers-operation-could-not-be-completed-error-0x00000709-double-check-the-printer-name-and-make?forum=w7itproinstall
có nghĩa là bạn chỉ cần vào Regedit
tìm đến key này và thay đổi thiết lập quyền chỉnh sửa cho nó.
chuột phải chọn permission, chọn everyone, chọn user của bạn, chọn advance, chọn edit, tích chọn Full control.
ok và khởi động lại máy.

* nếu không dùng cách trên được cách trên, thì do chồng chéo driver máy in, bạn vào controlpanel, programs and features, gỡ cài đặt các máy in ra hết, thường là máy in HP gây ra lỗi này.
sau khi gỡ máy in, bạn khởi động lại máy và cài đặt driver máy in phù hợp lại là được.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét