Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Giáo trình Excel "cưỡi ngựa xem hoa."

Đây là 1 hướng dẫn sử dụng Excel viết cho người dùng để trình bày bảng bằng Excel, nó không có những công thức tính toán phức tạp, nó chỉ dẫn người dùng cách làm quen với giao diện Excel và có thể trình bày được một văn bản Excel chỉ qua 1 lần đọc.
Giáo trình gồm 24, nếu không tính trang bìa thì chỉ còn có 22 trang. Mong rằng sẽ giúp ích được cho những bạn làm Văn phòng làm quen với Excel nhanh chóng.

https://app.box.com/s/2k4x615y0filubx4r3bv6xd6mfvvgb02

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét