Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

7bit covert Tool

convert 7bit.html

Chuyển đổi nhị phân cụm 8 thành nhị phân cụm 7

thập phân(typing here...)
nhị phân
hexa
seven bitlấy cụm 7 bit
thập phân
nhị phân
hexa(typing here...)
Log:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét