Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Chương trình quay video màn hình

Thỉnh thoảng bạn muốn quay lại màn hình làm việc để chia sẽ cho một ai, hoặc viết những bài hướng dẫn sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm. Bạn cần có một chương trình để làm được việc đó.
Ở đây tôi thấy chương trình ZD screen recorder là tốt nhất.
Với chương trình này bạn có nhiều chế độ quay lại, quay lại một vùng, quay lại video, quay lại game.... và chọn nguồn thu âm thanh là từ nhạc phát từ máy tính hoặc chọn thu âm thanh qua micro....
Chương trình khá gọn nhẹ chỉ khoảng 5Mb mà sức mạnh tuyệt vời.
Download

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét