Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Chuột phải -> hiện file ẩn

Hôm trước tôi có viết bài về thêm menu chuột phải, nhưng không biết có bạn nào thêm được gì vào menu chuột phải của mình chưa.
Hôm nay tôi viết một hướng dẫn thêm menu hiện file ẩn ở bất kỳ vùng nào trong window, tôi nghĩ như vậy nó sẽ có ích hơn.
* Nguyên liệu
- Tự viết ra được
* Thực hành
1. Tạo file lệnh
Vào ổ C, tạo một thư mục tên "cmd", và tạo một file text "hienfile.txt" có nội dung sau
@echo off
attrib -s -h -r -a /d /s %1
Sau đó đổi tên file "showfile.txt" thành "showfile.cmd"


2. Chỉnh sửa registry
Sau đó bạn mở hộp thoại run (phím windows + R), gõ "regedit" để mở registry


 bạn tìm đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell
click phải vào khóa shell chọn new, key gõ tên "hienfile"
sau đó click vào khóa "hienfile" vừa tạo ra, bên phải có giá trị default, bấm đúp và sửa lại là "Hiện file ẩn nhé"
Click phải vào vùng trống bên phải, tạo một new String value, đặt tên cho nó là "Icon", chỉnh giá trị cho nó là "c:\windows\system32\shell32.dll,144"
tiếp tục, click phải vào vùng trống vào chọn new, key, đặt tên cho nó là "command"
sau đó click chọn vào khóa command vừa được tạo ra, click vào giá trị default bên phải và chỉnh giá trị nó là "c:\cmd\hienfile.cmd"
Vậy là xong.
Bây giờ có thể dùng thử được rồi
* Nếu bạn không thích làm bằng tay, thì hãy dùng file lệnh tự động này nhé.
download
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét