Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Vô hiệu hóa ổ lưu USB

Một hôm anh bạn hỏi làm sao để ngăn không cho copy dữ liệu vào USB. Tôi đã có đọc nhiều tài liệu hướng dẫn, tất nhiên khi bạn đọc, bạn nhanh chóng cũng sẽ làm được ngay thôi. Đó là những hướng dẫn chi tiết, và cần có một bộ nhớ siêu phàm để nhớ lại tất cả.
Có 1 phần mềm được viết sẵn để làm điều đó Removable Access Tool
Một số hình ảnh như sau:

Bạn có thể đặt mật khẩu để sử dụng chương trình tại menu setting

* Đó là Chương trình, tất nhiên nó cũng dựa trên những thiết lập của Windows, cho nên tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để thoát khỏi nó nếu bạn muốn một chút nghịch ngợm, hoặc một ngày bỗng quên mất mật khẩu
Hãy mở regedit và sau đó tìm đến khóa này.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
sau đó chuyển quyền cho nó có thể chỉnh sửa được

Và chỉnh giá trị của WriteProtect bên phải thành 0 (1 tức là khóa không ghi được vào USB)
Thế là bạn đã có thể ghi dữ liệu vào USB, nhớ phải rút USB ra cắm lại để có hiệu quả.
Còn nếu Khi cắm USB vào mà không nhận luôn USB thì bạn cần phải làm thêm với một khóa Registry nữa.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBSTOR]
và chuyển giá trị của khóa Start khung bên phải từ 4 (vô hiệu hóa ổ USB) thành 3 (cho phép dùng ổ USB)
Ngoài ra bạn còn cần tìm hết giá trị "Deny_all", "Deny_write", "Deny_read" trong khóa HOOKey_LOCAL_MACHINE" để chuyển thành 0 để xác nhận sử dụng ổ USB
bạn nhấn tổ hợp "Ctrl+F" gõ vào Deny_all và nhấn tìm, nhấn F3 để tìm tiếp


Thế là dù không biết mật khẩu, ta vẫn có thể khóa hoặc mở khóa dùng ổ USB rồi. Chúc bạn làm thành công.
* Nếu cách trên không thành công
Bạn có thể xóa mật khẩu 1 cách nhanh chóng, cũng tại
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
bạn xóa đi 2 giá trị này (hoặc đổi tên rồi đổi lại để người ta không biết rằng bạn đã mở được khóa)
Item_data WriteRtData
* Nếu bạn muốn biết mật khẩu là gì, tất nhiên cũng có cách, nhưng thôi, biết được mật khẩu đó, chẳng khác nào biết được mật khẩu của 1 tài khoản nào khác luôn đấy
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét