Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

LockHunter cái gì đang hoạt động với file này

Có những lúc bạn muốn xóa file, hoặc rút USB ra một cách an toàn, mà cứ hiện lên thông báo là file đang được sử dụng bởi một chương trình nào đó, hãy chắc chắn rằng đã tắt nó

Vậy hãy dùng LockHunter, một chương trình sẽ hiện thị cho bạn biết chương trình nào đang truy cập đến file đó, để bạn có hướng xử lý https://lockhunter.com
Chương trình rất dễ sử dụng, cài đặt và sau đó là mở chương trình, chọn file hoặc thư mục chứa file cần xóa để theo dõi
Nhấn Delete it để xóa file, hoặc Unlock it để tắt chương trình đang mở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét