Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Boot từ ổ cứng di động

Hôm nay tôi sẽ viết hướng dẫn tạo một phân vùng boot trên ổ cứng di động, không có lý do gì cả, phần lớn USB của tôi thường hay bị thất lạc trong những làm việc vô bổ, mặc dù nó nhỏ gọn và tiện dụng, và cũng tiện để người ta không bao giờ trả lại.
Nguyên liệu bao gồm:
- Minitool partition 8.1 (cho tiện)
- boot iso winpe 8x64
- ISO install windows 7 32bit hoặc dùng bootsect
- Ultra iso (cho tiện)
Thực hiện
Chúng ta sẽ tạo một phân vùng để chứa file boot iso được giải nén, phân vùng này vừa phải với kích thước file boot iso (1G - 5G) tùy bạn chọn file boot iso gì. Tôi dùng winpe 8x64 (khoảng 1G). Phân vùng này chúng ta cần nó: Primary, Active.
Dùng Minitool tách phân vùng cuối cùng trong ổ cứng di động ra 1 phân vùng 1G, chọn nó kiểu Primary, và set Active cho nó. Xong.
Sau đó dùng Ultra iso mở file boot iso và giải nén toàn bộ file có trong iso vào phân vùng vừa tạo phía trên.
Sau đó dùng Ultra iso Mount file ISO install windows 7 32 bit vào ổ ảo. Cái chúng ta cần ở đây là file Bootsect dùng để cập nhật khả năng boot cho phân vùng vừa tạo. Phải dùng ISO windows 32bit, vì nếu dùng bản 64bit thì không thể nào chạy bootsect của nó trên máy 32bit. Không thì bạn có thể dùng link file bootsect tôi gán phía trên.
Sau khi mount, chúng ta vào thư mục boot trên ổ đĩa ảo vừa mount và chạy file bootsect như sau:
bootsect /nt60 L:
vì trên kia phân vùng mới tạo có kí tự L nên tôi dùng L, còn của bạn là gì thì thay vào.
Vậy là xong rồi, có thể thử boot để xem sao.
Một điều quan trọng là vì đây là ổ cứng, nên bạn chỉnh lại trong BIOS thì chú ý để có thể chọn ổ cứng này khi boot.
* Tôi dùng boot winpe 8x64, nhưng bạn có thể dùng một iso windows install, hoặc bất kỳ nào khác, tôi không biết, nhưng với 1 winpe bạn có thể nhiều thứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét